Matti
Koivurinnan
säätiö

Matti Koivurinnan säätiö on turkulainen yleishyödyllinen yhteisö, joka on perustettu vuonna 1987. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen ja taiteen tukeminen.

Säätiön tarkoitus

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan säilyttämällä esiin kaivamiaan suomalaiseen kaupunkikulttuuriin kuuluvia historiallisesti tärkeitä rakenteita, tukemalla niitä koskevaa arkeologista tutkimusta, ja vaalimalla ja kartuttamalla sen hallussa olevia taidekokoelmia. Säätiö ylläpitää vuonna 1995 perustettua Aboa Vetus & Ars Nova -museota. Säätiö tukee taidetta ja siihen liittyvää tutkimusta sekä harjoittaa taide- ja kulttuuriperintökasvatusta erilaisten opastusten, kurssien ja tapahtumien avulla.

Aboa Vetus & Ars Nova

Säätiö aloitti museotoiminnan vuonna 1987, jolloin Turun Pitkämäessä avattiin Matti Koivurinnan taidemuseo. Se syntyi Koivurinnan keräämän taidekokoelman ympärille tarkoituksenaan esitellä yleisölle koti- ja ulkomaista taidetta. Vuonna 1991 säätiön rooli museokentällä alkoi laajentua sen hankittua Rettigin palatsin Turun keskustassa. Rakennus muutettiin museoksi ja avattiin vuonna 1995. Taidemuseon rinnalla toimii maanalainen historiasta kertova alue; yhdessä ne esittelevät Turkua ja taidetta nimellä Aboa Vetus & Ars Nova. Museon nimi on latinaa ja tarkoittaa: vanha Turku ja uusi taide.

Henkilökunta

Ari Valkki
Toimitusjohtaja

ari.valkki@mks.fi
0400 770 937

Annette Laurén
Talouspäällikkö

annette.lauren@mks.fi
044 563 8856